Patient history & examination in Polish

StartPolish languagePatient history & examinati...
Expand
logo_Phi_Delta_Gdansk.jpg
In the spirit of educating future doctors, the Phi Delta Epsilon – Gdańsk Fraternity has put together this guide for fellow MUG students.

patient_interview_examination_in_Polish.pdf (119 KB)Note – all forms/endings of nouns and verbs are written this way:masculine form/feminine form

GREETING THE PATIENT

Dzień dobry. Mam na imię… dzien dobry (63.8 KB) Good morning/afternoon. My name is…
Jestem studentem/studentką medycyny jestem_studentka.mp3 (56.5 KB) I’m a medical student
Czy możemy porozmawiać o Pana/Pani chorobie? czy_mozemy.mp3 (76.9 KB) May I talk to you about your illness?
Ile Pan/i ma lat? ile_lat.mp3 (58.5 KB) How old are you?

HISTORY OF THE PRESENT ILLNESS

Jak długo jest Pan/i w naszym szpitalu? jak_dlugo.mp3 (76.1 KB) When were you admitted to our hospital?
Z jakiego powodu? jaki_powod.mp3 (57.3 KB) What was the reason?
Jak się Pan/Pani dziś czuje? jak_czuje.mp3 (61 KB) How do you feel today?
Czy coś Pana/Panią boli? boli.mp3 (58.5 KB) Do you feel any pain?
Od jak dawna? dawna.mp3 (57.3 KB) Since when?
W którym miejscu boli? ktorym_miejscu.mp3 (66.7 KB) Where is the pain localized?
Czy ból promieniuje? Gdzie? promieniuje.mp3 (79.8 KB) Does the pain radiate? Where?
Czy Pana/i ból jest kłujący? klujacy.mp3 (78.1 KB) Do you have stabbing pain?
Duszący? duszacy.mp3 (60.2 KB) Pressing?
Płonący? plonacy.mp3 (59.4 KB) Burning?
Mrowienie? mrowienie.mp3 (47.1 KB) Tingling?
Jakie są Pana/Pani dolegliwości? dolegliwosci.mp3 (71.2 KB) What are your main ailments?
Co je powoduje? co_powoduje.mp3 (58.5 KB) What causes them?
Co Panu/i pomaga je załagodzić? pomaga.mp3 (70.4 KB) How do you get relief from your ailments?
Czy ma Pan/i gorączkę? goraczke.mp3 (66.7 KB) Do you have a fever?
Jak wysoką? wysoka.mp3 (53.6 KB) How high?
Czy Pan/i wymiotował/a? wymiotowala.mp3 (63.8 KB) Did you vomit?
Jaka była treść wymiotów? tresc_wymiotow.mp3 (64.7 KB) What was the content of the vomits?
Jak często się Pan/i wypróżnia? wyproznia.mp3 (65.9 KB) How often do you have a bowel movement?
Czy coś się zmieniło? zmienilo.mp3 (56.5 KB) Has anything changed?

PAST MEDICAL HISTORY

Czy miał/a Pan/Pani kiedyś operacje? operacje.mp3 (65.9 KB) Have you ever had an operation?
Czy był/a Pan/i kiedyś w szpitalu? w_szpitalu.mp3 (65.9 KB) Have you ever been hospitalized?
Z jakiego powodu? jaki_powod.mp3 (57.3 KB) For what reason?
Czy pojawiły się kiedyś podobne objawy? podobne_objawy.mp3 (70.4 KB) Did you have similar symptoms in the past?
Czy postawiono wtedy diagnozę? diagnoze.mp3 (68.3 KB) Were you diagnosed with anything?
Czy cierpi Pan/i na inne choroby? inne_choroby.mp3 (68.7 KB) Do you suffer from any other diseases?
Choroby serca serca.mp3 (50.8 KB) Heart disease
Nadciśnienie nadcisnienie.mp3 (55.7 KB) Hypertension
Cukrzycę cukrzyce.mp3 (50 KB) Diabetes
Choroby nerek nerek.mp3 (53.6 KB) Kidney disease
Choroby wątroby watroby.mp3 (53.6 KB) Liver disease
Czy przyjmuje Pan/Pani regularnie jakieś leki? leki.mp3 (73.2 KB) Do you take any medication?
Jak często? czesto.mp3 (45.1 KB) How often?
Czy jest Pan/i na coś uczulony/a? uczulona.mp3 (58.5 KB) Are you allergic to anything?

SOCIAL/PERSONAL HISTORY

Czy Pan/i pracuje? Gdzie? pracuje.mp3 (75.3 KB) Do you work? Where?
Jaka jest Pana/i dieta? dieta.mp3 (54.5 KB) What is your diet like?
Czy pije Pan/i kawę? kawe.mp3 (55.3 KB) Do you drink coffee?
Jak mocną? mocna.mp3 (50 KB) How strong?
Ile filiżanek dziennie? filizanek.mp3 (60.2 KB) How many cups a day?
Czy je Pan/i słodycze? slodycze.mp3 (63 KB) Do you eat sweets?
Czy Pan/i soli? soli.mp3 (50 KB) Do you use salt?
Czy jest Pan/i aktywny/a fizycznie? aktywna.mp3 (67 KB) Are you physically active?
Czy pali Pan/Pani papierosy? papierosy.mp3 (50.8 KB) Do you smoke?
Ile paczek? paczek.mp3 (51.6 KB) How many packs?
Czy palił/a Pan/i w przeszłości? palila.mp3 (67.5 KB) Did you smoke in the past?
Przez ile lat? ile_lat.mp3 (58.5 KB) For how many years?
Kiedy rzucił/a Pan/Pani palenie? rzucila_palenie.mp3 (65.1 KB) When did you quit smoking?
Czy pije Pan/Pani w alkohol? alkohol.mp3 (60.2 KB) Do you drink alcohol?
Jak często? czesto.mp3 (45.1 KB) How often?
Jakie ilości? ilosci.mp3 (52.8 KB) What amounts?

FAMILY HISTORY

Czy w Pana/Pani rodzinie ktoś chorował na podobną chorobę? podobna_chorobe.mp3 (85.5 KB) Did anyone else in your family suffer from similar disease?
Czy w rodzinie były choroby nowotworowe? nowotworowe.mp3 (68.7 KB) Have there been any neoplastic diseases in your family?
Choroby zakaźne? zakazne.mp3 (54.5 KB) Infectious diseases?
Czy Pana/Pani rodzice żyja? zyja.mp3 (56.5 KB) Are your parents alive?
W jakim wieku umarli? wieku.mp3 (59.4 KB) How old were they at the time of their death?
Z jakiego powodu umarli? powodu_umarli.mp3 (59.4 KB) What was the cause of their death?

SYSTEM-SPECIFIC QUESTIONS

Czy ma Pan/i kaszel? kaszel.mp3 (58.1 KB) Do you have a cough?
Suchy? suchy.mp3 (43.4 KB) Dry?
Mokry? mokry.mp3 (47.1 KB) Wet?
Jak wygląda plwocina? plwocina.mp3 (66.7 KB) What is the sputum like?
Czy jest Pan/i duszno? duszno.mp3 (55.3 KB) Do you feel shortness of breath?
W jakich sytuacjach? sytuacjach.mp3 (58.5 KB) In what situations?
Na które piętro może Pan/i wejść bez zatrzymywania się? pietro.mp3 (97.3 KB) What floor can you reach by stairs without stopping?
Jak daleko może Pan/i iść po płaskim terenie bez zatrzymywania się? daleko.mp3 (104 KB) How far can you walk on flat terrain without stopping?
Czy odczuwa Pan/i ból w klatce piersiowej? w_klatce.mp3 (74 KB) Do you feel chest pain?
Kołatanie serca kolatanie.mp3 (71.6 KB) Palpitations
Nadmierne pragnienie pragnienie.mp3 (46.3 KB) Excessive thirst
Trudności w oddychaniu oddychaniu.mp3 (57.3 KB) Trouble breathing
Bezsenność bezsennosc.mp3 (48.7 KB) Sleeplessness
Nadmierna senność nadmierna.mp3 (55.3 KB) Excessive sleeping
Trudności lub ból przy oddawaniu moczu trudnosci.mp3 (74.9 KB) Trouble or pain during urination
Trudności w przełykaniu przelykaniu.mp3 (63 KB) Trouble swallowing
Ból lub sztywność stawów lub mięśni stawow.mp3 (76.1 KB) Pain or stiffness in the joints or muscles.
Czy kręci się Panu/i w głowie? kreci.mp3 (56.5 KB) Do you feel dizzy?
Czy traci Pan/i równowagę? rownowage.mp3 (61 KB) Do you lose your balance?
Czy miewa Pan/i omdlenia? omdlenia.mp3 (57.3 KB) Do you have syncope?
Obrzęki obrzeki.mp3 (47.9 KB) Edema

Physical examination

Czy mogę teraz Pana/Panią zbadać? zbadac.mp3 (56.5 KB) May I examine you now?
Proszę usiąść usiasc.mp3 (49.1 KB) Please sit down
Proszę się położyć polozyc.mp3 (55.3 KB) Please lay down
Czy tutaj Pana/Panią boli? tutaj_boli.mp3 (59.4 KB) Does it hurt here?
A czy teraz boli? teraz_boli.mp3 (52.8 KB) How about now?
Bez ruszania głowy, proszę patrzeć na mój długopis patrzec.mp3 (80.6 KB) Without moving your head, please look at my pen
Proszę zrobić wdech przez nos. Jeszcze raz. wdech.mp3 (90.8 KB) Please inhale through your nose. One more time.
Proszę otworzyć buzię buzie.mp3 (52.8 KB) Please open your mouth
Proszę wysunąć język jezyk.mp3 (60.2 KB) Stick out your tongue please
Proszę się uśmiechnąć usmiechnac.mp3 (48.7 KB) Please smile
Teraz zbadam tarczycę. Prosze połknąć ślinę. tarczyce.mp3 (75.3 KB) Now I will examine your thyroid gland. Please swallow
Teraz zbadam płuca. pluca.mp3 (62.2 KB) Now I will examine your lungs
Proszę zdjąć koszulę. zdjac.mp3 (61 KB) Please take off your shirt
Proszę głęboko oddychać. oddychac.mp3 (52.8 KB) Take deep breaths please
Proszę powiedzieć czterdzieści cztery czterdziesci_cztery.mp3 (74 KB) Please say ninety-nine
Teraz zbadam serce. zbadam_serce.mp3 (71.6 KB) Now I will examine your heart
Proszę wstrzymać oddech. Dziękuje. wstrzymac.mp3 (76.1 KB) Please hold your breath. Thank you
Proszę pokazać dłonie. dlonie.mp3 (63.8 KB) Please show me your palms
Teraz zbadam brzuch. brzuch.mp3 (69 KB) Now I will examine your belly
Od czego jest ta blizna? blizna.mp3 (61 KB) What is this scar from?
Dziękuję bardzo. Może Pan/i się ubrać. dziekuje.mp3 (84.2 KB) Thank you very much. You may get dressed now
Dowidzenia! dowidzenia.mp3 (58.5 KB) Goodbye!

In English, the words “ninety-nine” resonate in the chest wall better than the direct translation from Polish “forty-four”

Special thanks to Małgorzata Łoboda, MD for the recordings.